Innan de central- och öst­europeiska medlems­staterna blev full­värdiga medlemmar i Europeiska unionen, tecknades en rad bi­laterala investerings­avtal (BITs) mellan dem och EU:s medlems­stater. Även om de var väl­motiverade när de slöts, finns det fog att fråga sig om kompatibiliteten mellan...

Läs mer

Planerna på att i ett framtida handels- och investerings­avtal mellan EU och USA (TTIP) inkludera bestämmelser om tvist­lösning (ISDS) har i många EU-länder gett upphov till såväl livlig debatt som kraftig kritik. Den till en början polariserade antingen-eller-diskussionen har den senaste tiden...

Läs mer
Författare: