Cirkulär migration är ett centralt begrepp när det gäller EU:s framtida migrationspolitik, vars huvudtanke är att arbetskraftens rörlighet ska gynna såväl ursprungslandets som mottagarlandets ekonomi. I en ny Sieps-rapport undersöker författaren den relevanta litteraturen och diskuterar problem...

Läs mer
Författare:

Den grundläggande tanken bakom cirkulär migration är att arbetare ska uppmuntras att flytta flera gånger mellan sändar- och mottagarländer för att på så vis effektivisera både ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier.
Diskussionerna har i hög grad handlat om högutbildad personal från...

Läs mer
Författare: