Krisåren visade att bostadsmarknader påverkar stabiliteten i hela EU. Ramarna kring bostadsfinansiering har också ändrats, både genom lagstiftning och genom en mer försiktig hantering av bolån. Den här rapporten belyser hur EU, medlemsländerna och marknaderna har hanterat krisen och...

Läs mer