Flera studier har försökt uppskatta effekterna av det trans­atlantiska handels- och investerings­avtalet mellan EU och USA (TTIP), såväl på EU-nivån som för de enskilda medlems­staterna. Ingen av dessa studier har emellertid analyserat effekterna på regional nivå. Denna Europa­politiska analys...

Läs mer

Tillväxt har länge stått högt på den europeiska agendan, bland annat genom den så kallade Europa 2020-strategin och mer nyligen tillväxt- och sysselsättningspakten. Initiativen är många, men de leder inte nödvändigtvis till ökad tillväxt.

En viktig motor för tillväxten i EU är de så...

Läs mer

Målet att minska de ekonomiska klyftorna mellan EU:s regioner är inskrivet i EU:s fördrag. En viktig aspekt i diskussionerna om EU: s så kallade sammanhållningspolitik är hur EU: s regioner ska rangordnas efter välståndsnivåer. Den rangordningen bestämmer till stor del om en region ska tilldelas...

Läs mer