Europeiska unionens politik för forskning (FoU) har fått förnyad aktualitet. Den är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så kallade Europa 2020-strategin, där man betonar målet att öka nivån på FoU-investeringarna i EU till tre procent av BNP. Författarna till den här rapporten...

Läs mer

Rapporten analyserar hur EU-budgetens intäktssida – det så kallade egna medelsystemet – kan reformeras för att förbättra beslutsprocessen i EU.

Författaren menar att en kombinerad strategi av politisk reform och förändringar i egna medelsystemet är nödvändig och föreslår därför att den...

Läs mer
Författare: