EU-domstolen har en central roll i EU, men dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd. I den här rapporten, baserad på unikt material, analyserar för­fattarna hur EU:s medlems­stater positionerar sig inom ramen för förhands­avgöranden i...

Läs mer

Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än...

Läs mer

Denna Europapolitiska analys testar den vanligt förekommande föreställningen om att flexibel integration får kraftigt förhöjda politiska kostnader som konsekvens för de länder som väljer att ställa sig utanför vissa samarbetsområden. Undersökningen visar att nätverkskapitalet som länder utanför...

Läs mer