Lissabonfördraget anger med all önskvärd tydlighet att EU skall ansluta sig till Europa­konventionen om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande fri­heterna (EKMR). Men i december 2014 slog EU-­domstolen oväntat fast att utkastet till avtal om EU:s anslutning inte är förenligt...

Läs mer
Författare:

Den svenska förvaltningsmodellen – med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli – skiljer sig från den modell som gäller i de flesta andra EU-länder. Frågan om den svenska modellens lämplighet i ett EU-perspektiv har också diskuterats ända sedan Sverige blev EU-medlem. En...

Läs mer

Den nya ungerska grundlagen – som trädde i kraft i januari 2012 – har varit föremål för omfattande internationell kritik. Syftet med den här analysen är att förklara vad kritiken gäller och att granska diskussionen om grundlagen ur ett rättsligt och konstitutionellt perspektiv. Författaren...

Läs mer
Författare:

I slutet av förra året antog det ungerska parlamentet en ny medielag. Den möttes av kraftiga reaktioner och ansågs bland annat utgöra ett hot mot pressfriheten samt vara oförenlig med EU-rätten. Även Europeiska kommissionen ifrågasatte lagen, vilket ledde till den omarbetade version som det...

Läs mer
Författare:

Denna analys beskriver hur maktförhållandena mellan EU:s institutioner påverkas av Lissabonfördraget

Av allt att döma försvagas ministerrådet något, till förmån för Europeiska Rådet, samtidigt som kommissionens roll ändras mindre än vad konventet inledningsvis föreslog i sitt förslag...

Läs mer
Författare:

Samlingsvolymen "En konstitution för Europa? Reflektioner" innehåller fem studier skrivna av svenska forskare. Dessa har getts fritt utrymme att diskutera EU:s fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och fokusera på aspekter de själva bedömer som mest intressanta.

Även om det...

Läs mer