Rumänien blev medlem i EU 2007. Processen fram till fullt medlemskap är en stor prövning för ett ansökarland. EU ställer upp ett stort antal villkor för medlemskap och utvärderar kandidatlandet utifrån en rad kriterier. Denna rapport tar sin utgångspunkt i maktbegreppet och undersöker hur EU...

Läs mer
Författare: