För­handlingarna om ett trans­atlantiskt handels- och investerings­partnerskap­savtal (TTIP) mellan EU och USA inleddes i juli 2013, med mål­sättning att nå en upp­görelse innan president Barack Obamas mandat­period löper ut i januari 2017. I det här samman­draget ges en över­sikt över vad...

Läs mer
Författare: