En lösning som ofta föreslås för att minska arbetslösheten bland unga i EU är det klassiska lärlingssystem som förekommer i exempelvis Tyskland. Professor Jonas Olofsson går i den här rapporten igenom och drar lärdomar av lärlingssystemen i Danmark, England, Norge, Tyskland och Österrike. Han...

Läs mer
Författare: