Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport. För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för...

Läs mer