Genom att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förbättrad energisäkerhet kan man sluta sig till hur dessa två områden skulle kunna samverka. Denna rapport fokuserar på att identifiera möjliga synergier och målkonflikter mellan de...

Läs mer

Rapporten har författats av forskare vid Institute for European Environmental Policy i London och Bryssel och analyserar i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till att nå unionens klimatmål. Den presenterar också argumenten för hur och varför budgeten ska användas i detta syfte.

...

Läs mer