Common Energy Policy in the EU: The Moral Hazard of the Security of External Supply
En gemensam europeisk energipolitik som bygger på solidaritet mellan medlemsländerna har förts fram av den Europeiska kommissionen som en strategi att trygga energiförsörjningen inom EU.

I denna...

Läs mer