I år är det 40 år sedan diplomatiska för­bindelser mellan EU och Kina etablerades, idag ett av de viktigaste bi­laterala partner­skapen i världen. I den här publikationen belyser för­fattarna det strategiska partner­skapet, bland annat genom att analysera de skillnader som råder mellan EU och...

Läs mer