Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Vid några tillfällen har det...

Läs mer
The Future of the Schengen System (2013:6)
Författare: