Kan organiserade intressen föra EU närmare medborgarna? I den här rapporten undersöks frågan med utgångspunkt i den process som ledde fram till EU:s nya kemikalielagstiftning. Slutsatsen är att intresseorganisationernas medverkan bidrog till bättre och mer balanserade beslut. Olika gruppers...

Läs mer