Den 28 januari 2013 meddelade Efta-domstolen dom i det så kallade Icesave-målet. Bakgrunden var att Eftas övervakningsmyndighet (ESA), i samband med kollapsen av samtliga större isländska banker hösten 2008, ansåg att Island hade brutit mot det EU-direktiv (Insättningsgarantidirektivet) som...

Läs mer