Den grundläggande uppgiften för Europeiska rådet har varit att dra upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. Europeiska rådets inflytande har dock gradvis ökat. Med Lissabonfördraget fick Europeiska rådet status som en av EU:s institutioner, under ledning av en...

Läs mer
Författare: