Rapporten undersöker hur den öppna samordningsmetoden (ÖSM) var en central del i diskussionen inför 2003 års regeringskonferens om Europeiska unionen samt i vilken utsträckning ÖSM kan utgöra en ny styrelseform.  Vilka är metodens fördelar och nackdelar? Är metoden effektiv? Och är den...

Läs mer
Författare: