Tyskland går till val den 22 september, efter en valrörelse där EU har varit närmast en icke-fråga. Valkampanjen har i stället kretsat kring inrikespolitiska frågor som pensioner, lagstadgad minimilön och stöd till barnfamiljer. 

Tysklands centrala roll i EU – inte minst när det gäller...

Läs mer
Författare: