Med Lissabonfördraget i kraft – och inrättandet av en vald ordförande för Europeiska rådet och en ”Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik – har villkoren för de roterande ordförandeskapen och det så kallade triosamarbetet förändrats. I en ny rapport från samarbetsprojektet...

Läs mer