Det franska ordförandeskapet valde ut områdena invandring, försvar, klimatförändring och energi samt jordbruk som prioriterade områden inför ordförandeskapet. Medelhavsunionen lades sedan till listan. Trots starka protester från Tyskland, lyckades Sarkozy nå en överenskommelse.

Energi-...

Läs mer