EU har först de senaste åren antagit lagstiftning på kärnsäkerhetsområdet. Den är dock inte särskilt långtgående och kopierar i huvudsak de internationella konventionerna på området. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kan det emellertid bli möjligt att stärka denna lagstiftning.

I...

Läs mer
Författare:

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa?  

En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet. Denna nya plan kommer att benämnas Stockholmsprogrammet....

Läs mer
Författare:

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av  problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt...

Läs mer