Sieps årskonferens 2007 hölls på temat The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future. Konferensen arrangerades mot bakgrund av den översyn av EU:s budget som inleddes i september 2007 och förväntas avslutas någon gång under 2008-2009.

Professor Iain Begg fokuserade på...

Läs mer