Europeiska unionen har ingen direkt kompetens inom bostads­politiken. Bostads­frågor har dock blivit allt viktigare i hela unionen, särskilt i samband med den globala finans­krisen. Därför fokuserar EU nu i större ut­sträckning på vad som på engelska kallas ”social housing”, sub­ventionerade...

Läs mer

Krisåren visade att bostadsmarknader påverkar stabiliteten i hela EU. Ramarna kring bostadsfinansiering har också ändrats, både genom lagstiftning och genom en mer försiktig hantering av bolån. Den här rapporten belyser hur EU, medlemsländerna och marknaderna har hanterat krisen och...

Läs mer