Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I den här antologin diskuteras...

Läs mer

I Lissabonfördraget förbinder sig EU att skapa en europeisk "social marknadsekonomi". Men den lagstiftning som krävs för att uppnå det målet är alltjämt beroende av kvalificerade majoriteter i Ministerrådet och kan därför lätt blockeras av veto från medlemsländer som föredrar en "liberal...

Läs mer
Författare: