Denna Europapolitiska analys behandlar rättsliga och institutionellafrågor rörande den finansiella krisen från ett EU-perspektiv. Texteninnehåller en kort genomgång av den överenskommelse som uppnåddes vidden så kallade G-20 gruppens toppmöte i London och en diskussionrörande den finansiella...

Läs mer
Författare:

Författaren analyserar Lissabonfördragets bestämmelser om EMU. Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få.

Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det...

Läs mer
Författare: