Hälso- och sjukvården har under en lång tid setts som opåverkad av den europeiska integrationsprocessen. Under de senaste 10 åren har det dock skett en utveckling på det rättsliga området som inneburit att sjukvårds-området i allt högre grad faller under de regler som gäller för den inre...

Läs mer