Det är inte tillåtet för EU:s medlemsstater att ha skatteregler som verkar hindrande för den fria rörligheten. Utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis medför att fler och fler svenska skatteregler kan ifrågasättas. Det finns idag ett flertal områden inom svensk skattelagstiftning som är...

Läs mer
Författare: