Första numret av Sieps European Policy Analysis behandlar regleringsfrågor inom telekommunikationsområdet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden...

Läs mer