I den här analysen genomför författarna en granskning av EU-domstolens sätt att balansera skilda eller till och med motstridiga intressen som skyddas av EU-rätten. Utgångspunkten är två förenade mål, där de båda författarna är kritiska till domstolens sätt att resonera och menar att domstolen...

Läs mer