Sexuell läggning och köns­identitet har i allt större utsträck­ning kommit att betraktas som något som kan utgöra grund för diskri­mi­nering i såväl europeisk som nationell lag­stiftning. I dag ses också homo­sexuellas, bi­sexuellas, trans- och queer­personers situation i EU som en fråga om...

Läs mer
Författare: