Europeiska Rådet innehar en central ställning inom Europeiska Unionen. Trots detta finns brister vad gäller forskning och systematisk kunskap om denna institution. Stats- och regeringschefernas möten präglas av sluten-het vilket gör empirisk forskning om hur maktresurser används och...

Läs mer
Författare: