Energisäkerhetsområdet har hamnat högt upp på EU:s agenda både inom ramen för energi- respektive säkerhetspolitiken.

Utvecklingen medför att medlemsstaterna måste överväga hur och i vilken omfattning energipolitiken bör ingå i ett mer generellt förhållningssätt inom området. Diskussionen...

Läs mer