Nederländernas ordförandeskap 2004 utvärderas i denna rapport. Rapporten fokuserar på utmaningar på det nationella och det europeiska planet och den holländska regeringens möjligheter att utnyttja ordförandeskapet för att driva en konstruktiv EU-politik på hemmaplan.

Vidare diskuteras de...

Läs mer
Författare: