Före utgången av 2013 måste alla kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien vara avskaffade. Det har i flera EU-länder lett till en förnyad oro för ”social turism”.

I den här rapporten granskar författarna erfarenheterna i Sverige, där man...

Läs mer

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Invandringen från EU-länderna är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen till Sverige.

De flesta av invandrarna från de tio nya medlemsländerna kommer från Polen. Fram till 2005 var...

Läs mer

Europeiska unionen fick 2004 tio nya medlemmar. Före utvidgningen ökade dock oron i många av de gamla medlemsstaterna för implikationerna av denna process, framför allt bekymrade sig EU:s ledande politiker för "social turism", massinvandring samt negativa arbetsmarknadseffekter.

Detta...

Läs mer