Sommaren 2011 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Förslaget innebär en betydande kursändring i riktning mot hållbar förvaltning.  Det slår fast att bevarande av de marina biologiska resurserna är en grundsten i GFP och för första gången...

Läs mer
Författare: