För att den inre marknaden ska fungera effektivt krävs att EU:s och medlemsstaternas institutioner och myndigheter ges förutsättningar och verktyg för att kunna samarbeta med varandra och utbyta information. Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utgör ett sådant verktyg för...

Läs mer
Linked National Public Authorities – a Study on IMI (2016:11)
Författare: