När Sverige gick med i EU blev unionen också en del av den svenska stats­förvaltningens vardag. Det är dock inte helt klart vilken roll och vilket ansvar svenska myndigheter har i EU-arbetet. Drygt 20 år in i det svenska medlem­skapet diskuteras  i den här antologin  hur EU påverkar den...

Läs mer

Europeiska kommissionen har under cirka femton års tid arbetat kontinuerligt med att förbättra hur man förbereder och presenterar lagförslag för EU-lagstiftaren. Sedan de nationella parlamenten fick möjlighet att pröva om lagförslagen är förenliga med subsidiaritets­principen går det att hävda...

Läs mer
Författare: