Skillnaderna mellan traditionellt kapital­exporterande och kapital­importerande länder minskar. Det skulle kunna möjliggöra ett multi­lateralt investerings­avtal, och ett sådant avtal har sedan en tid också eftersträvats av EU. Samtidigt ser vi dock en framväxt av mega­-regionala avtal -...

Läs mer
Författare: