EU:s planerade energi­union är en politisk strategi som syftar till att garantera energi­omställning, europeisk försörjnings­trygghet, en integrerad europeisk energi­marknad och energi­effektivisering. Strategins ursprung och inne­håll är samtidigt väl förankrad i frågan om EU:s yttre för­...

Läs mer