Europluspakten utvecklades som en kompletterande mekanism för att på nationell nivå stödja reformprogrammet för ekonomisk styrning, i synnerhet när det gäller olika samhällssektorer, en fråga där medlemsstaterna har företrädesrätt. Redan från början fick den dock rykte om sig att vara...

Läs mer
Författare:

Denna artikel hävdar att EU:s nuvarande regelverk inom området för livsmedelssäkerhet, inte lever upp till de mål den själv har satt upp. Det befintliga beslutsfattandesystemet grundar sig på en klassisk riskanalysmodell som är starkt beroende av vetenskapliga riskbedömningar. Med tanke på de...

Läs mer
Författare: