EU som global aktör

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Anna Michalski

EU har länge beskrivits som en normativ global aktör som använder sig av mjuka instrument. I Lissabon Strategin har detta tänkande följts upp genom en uttalad ambition att använda sig av EU:s vikt på det internationella planet för att säkra europeiska intressen knutna till överlevnaden av en europeisk samhällsmodell i en allt mer globaliserad värld.

Projektet syftar till att belysa EU:s utveckling som global aktör och undersöka hur och i vilka fora EU har som mål att omsätta denna ambition till handling. Projektet behandlar även betydelsen av framväxten av en multipolär värld och hur EU i en sådan världsordning förhåller sig till andra globala aktörer och i internationella organisationer och fora, både politiska och regelgenererande.