EU:s lagstiftning i siffror - statistikbank

Projektansvarig: Josefin Almer Wulff

Sieps tar årligen fram en statistisk studie över EU:s lagstiftning. Studien omfattar i första hand de direktiv och förordningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I sammanställningen redogörs bland annat för antalet publicerade rättsakter, vilka institutioner som antagit rättsakterna samt vilka politikområden som omfattas. Forskningsresultaten från projektet finns tillgängliga på Sieps webbplats.

Under de senaste åren har forskningsprojektet skett i samarbete med Uppsala universitet.

 

Statistiken indelas i tre områden: all lagstiftning, alla lagstiftningsakter samt alla icke- lagstiftningsakter. Genom att klicka på respektive områdesknapp nedan öppnas en undersida med forskningsresultaten som kan laddas ned i pdf- format.