New Modes of Governance

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Josefin Almer Wulff

Detta är ett flerårigt internationellt samarbetsprojekt finansierat inom kommissionens sjätte ramprogram. Projektet leds och administreras av Robert Schumann Center for Advanced Studies vid European University Institute i Florens. Det övergripande syftet är att identifiera och analysera nya styrelseformer som växer fram inom EU och dess medlemsstater.

Sieps deltar i två delprojekt:

Delprojekt 1: Öppna samordningsmetoden

Det första delprojektets syfte är att analysera hur Europeiska rådet använder sig av den öppna samordningsmetoden samt betydelsen av detta. Ansvariga för delprojektet är Brigid Laffan (European Institute i Dublin), Ulrika Mörth (Sieps/Stockholms universitet) och Christopher Tucker (University of California, Berkeley).

Delprojekt 2: Reform av EU:s värdepappersmarknad

Det andra delprojekt som Sieps deltar i behandlar reformen av EU:s värdepappersmarknad. Syftet är att analysera innebörden och följderna av de styrelseformer som reformen bygger på från ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. Deltagare i projektet är Josefin Almer (Sieps), Christian de Visscher (Université catholique de Louvain) och Frédéric Varone (Université catholique de Louvain).

Mer information om projektet New Modes of Governance, de deltagande instituten, publikationer och delprojekten går att hitta på projektets egen hemsida http://www.eu-newgov.org/.