Strategi 2004

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Under våren 2003 presenterade Sieps 14 rapporter vid en serie seminarier. I rapporterna behandlas frågor som bedömdes bli aktuella under den regeringskonferens som inleddes den 4 oktober 2003 och som då diskuterades i EU:s framtidskonvent. Som en uppföljning till projektet har Sieps startat projektet "En konstitution för Europa?".

Publikationer