Senaste publikationer

Läs mer

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan...

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)
Författare:
Läs mer

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella...

Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)
Läs mer

Fiskeriavtal med Europeiska unionen är en stor inkomstkälla för vissa utvecklingsländer. Intäkterna från att utländska flottor tillåts fiska på ens...

Läs mer

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det...

Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

Publikationer år