Nätverk

Sieps ska enligt regleringsbrevet delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde. Genom europeiska och svenska nätverk för Sieps in resultat från europeisk forskning i den svenska debatten, samt sprider svensk forskning utomlands. Utöver denna spridningsfunktion, är det nationella och internationella utbytet centralt för kvalitén och mervärdet av Sieps forskning. Inom flera forskningsprojekt har dessutom forskaren eller utredaren på Sieps knutit en rad europeiska forskare till projektet och den europeiska dimensionen står på så vis naturligt i centrum.

Sieps forskare och utredare ingår i en rad projekt som genomförs i samarbete med andra institutioner och organisationer. De deltar dessutom aktivt i samarbetet inom de svenska nätverken för europaforskning. Sieps är även medlem i en rad internationella nätverk som består av olika institut och tankesmedjor.

Samarbetet bedrivs dels inom forsknings‐ och analysområdet och dels inom seminarieverksamheten och när det bedöms lämpligt samarrangeras seminarier med andra institut och organisationer såsom Sveriges Riksdag, Regeringskansliet, Notre Europe, Utrikespolitiska institutet, SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, European Economic Advisory Group (EEAG), Europakommissionen i Sverige, Europaparlamentet i Sverige och SNS Demokratiråd för att nämna några.

I menyn ovan hittar du våra svenska och internationella nätverk. Där finner du ockdå information om Sieps akademiska nätverk.