Internationellt

EurActiv

Sieps är sedan 2009 medlem i EurActiv, som bildades 1999 i syfte att bidra till öppenhet och effektivitet i EU‐frågor. Den oberoende mediaportalen www.EurActiv.com ägnas helt åt EU-frågor. Webbportalen är väletablerad som en av de främsta online‐plattformerna för beslutsfattare i Bryssel och i Europa. Webbplatsen sammanför oberoende journalistik och kompletterar de befintliga EU‐medierna och de institutionella webbplatserna. Genom sina bulgariska, franska, engelska, polska, rumänska, slovakiska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska portaler når den en bred målgrupp långt utanför Bryssel med ca 590 000 besökare. EurActiv samarbetar bland annat även med European Institute of Public Administration (EIPA) och Centre for European Policy Studies (CEPS). Dagligen skickas nyhetsbrev på engelska, franska och tyska till drygt 18 000 mottagare. Utöver detta skickas varje fredag ett nyhetsbrev till drygt 24 000 läsare.

 

European Network for Better Regulation

Sieps deltar som partner i ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Projektet European Network for Better Regulation (ENBR) som koordineras av Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel består av 16 deltagande institutioner från 12 av EU:s medlemsstater. Projektet syftar bland annat till att studera implementeringsprocesser och konsekvensanalyser. Under 2008 gick projektet in i slutfasen med en gemensam slutrapportering. Sieps bidrag kommer att publicerades i en särskild rapport och presenterades i början av 2010.

 

European Policy Institutes’ Network

Sieps, tillsammans med fem andra medlemsinstitut, sitter i styrgruppen för EPIN som är ett europeiskt nätverk med tankesmedjor och forskningsinstitut med inriktning på aktuella europapolitiska debatter. Nätverket är omfattande, med 31 medlemmar i 26 länder, däribland nästan alla EU‐medlemsstater och kandidatländer. EPIN syftar till att bidra till debatten om Europas framtid med aktuella, sakkunniga analyser och kommentarer. Medlemmarna i EPIN skiljer sig åt i struktur och storlek men samtliga karaktäriseras av att de är politiskt oberoende. Övriga medlemsinstitut i styrgruppen är Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel, Danish Institute for International Studies (DIIS) i Köpenhamn, Royal Institute for International and Strategic Studies (ELCANO) i Madrid, Institute for European Policy (EUROPEUM) i Prag, Hungarian Institute of International Affairs (HIIA) i Budapest och Notre Europe i Paris.

 

Europe’s World

Sieps är medlem i Europe’s World som är en oberoende europeisk tidskrift. Europe’s World produceras i samarbete med över 140 ledande europeiska institut, tankesmedjor och akademiska institutioner och har sedan lanseringen 2005 blivit en framstående plattform läst av över 100 000 inflytelserika beslutsfattare och opinionsbildare i Europa. Webbplatsen, www.EuropesWorld.org, syftar till att ytterligare främja kunskap om de politiska utmaningar som Europa står inför. Den spänner över artiklar och reaktioner på artiklar, studier och rapporter publicerade hos institut och tankesmedjor i Europa. Via nyhetsbrevet, som skickas ut en gång i veckan och når 60 000 mottagare, lyfts Sieps och övriga medlemsinstituts senaste publikationer fram under rubriken Think Tank Europe.

 

Think Global Act European

Sieps är medlem i TGAE, ett nätverk med syfte att i samarbete med andra europeiska institut och organisationer ge forskningsbaserad input i frågor som prioriteras av trioordförandeskapen. Under 2009 var därför fokus på de kommande spanska, belgiska och ungerska ordförandeskapen. Medverkande institut är Notre Europe i Paris, Brussels European and Global Economic Laboratory (BRUEGEL) i Bryssel, Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel, Centre for European Reform (CER) i London, Centre for European Strategy (DemosEuropa) i Warszawa, Danish Institute for International Studies (DIIS) i Köpenhamn, European Council for Foreign relations (ECFR) i London‐Madrid‐Berlin‐Paris, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) i Aten, European Policy Centre (EPC)i Bryssel, Institute for European Policy (EUROPEUM) i Prag, German Institute for International and Security Affairs (SWP) i Berlin.

 

Transatlantic Policy Forum (TAPF)

I och med den nya amerikanska administrationen och inför viktiga förändringar i den europeiska politiska gemenskapen (EU‐kommissionen och parlamentet), bildade Sieps och sex andra europeiska och amerikanska tankesmedjor ett transatlantiskt forum under 2007. Nätverkets syfte är att i samarbete med andra europeiska och amerikanska institut ge forskningsbaserad input i aktuella transatlantiska frågeställningar. Den 29 januari anordnade Sieps i samarbete med TAPF ett seminarium på temat Foreign Policy Challenges for the Obama Administration och den 1 december ett seminarium på temat Transatlantic Relations in Perspective: Roads to Deepened Cooperation. Övriga samarbetspartners är German Marshall Fund of the United States i Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington, Notre Europe i Paris samt Prague Security Studies Institute (PSSI) i Prag.