Sieps akademiska nätverk

Sieps akademiska nätverk består av framstående svenska och utländska forskare, huvudsakligen inom ämnena statsvetenskap, nationalekonomi och juridik. Det möjliggör utbyte mellan myndigheten och forskare i aktuella europafrågor, såväl i Sverige som internationellt.

Nätverket kompletterar Sieps ledning (direktör och insynsråd) och övriga personal. Det är dock inte ett beslutande organ.

I nätverket ingår:
Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, ordförande NEF, professor juridik, Stockholms universitet

Torbjörn Becker, doktor i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan

Iain Begg, professor i nationalekonomi, London School of Economics, London

Carl Fredrik Bergström, professor i juridik, Uppsala universitet

Ulf Bernitz, professor i juridik, Stockholm universitet

Morten Broberg, professor i juridik, Köpenhamns universitet

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet

Marise Cremona, professor i juridik, European University Institute, Florens

Thomas Erhag, docent i juridik, Göteborgs universitet

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Andreas Føllesdal, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

Xavier Groussot, professor i juridik, Lunds universitet

Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet

Adrienne Héritier, professor i statsvetenskap, European University Institute, Florens

Christopher Hill, professor i statsvetenskap, Cambridge University

Magnus Jerneck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Ann Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola

Christian Lequesne, professor i statsvetenskap, CERI Sciences Po, Paris

Rutger Lindahl, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Anna Michalski, universitetslektor i statsvetenskap, Fudan University, Shanghai

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Joakim Nergelius, professor i juridik, Örebro universitet

Karin Olofsdotter, universitetslektor i nationalekonomi, Lunds universitet

Lars Oxelheim, ordförande SNEE, professor i internationellt företagande, Lunds universitet

Elena Paltseva, biträdande professor i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm

Lars Pehrsson, professor i juridik, Stockholms universitet

Thomas Persson, ordförande SNES, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet

André Sapir, professor i nationalekonomi, ECARES, Bryssel

Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi SULCIS, Stockholm universitet

Helen Wallace, internationell sekreterare, Brittiska Akademin, London